Struktura firmy

Struktura firmy

Jesteśmy w jednostką w pełni niezależną, nie powiązaną z żadną inną strukturą na rynku usług medycznych.

Oferujemy kompleksową obsługę :

  • Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
  • stacji dializ,
  • transportów medycznych,
  • wynajmu pojazdów sanitarnych

Usługi te realizujemy na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia oraz firm i osób fizycznych.

Dysponujemy wieloma oddziałami na terenie całego kraju.

Sekretariat: (81) 446-59-68